Ayaruna

From Nina Urku
Jump to navigation Jump to search

Ayaruna [tabaquito, awakolla, ayahuasca]
Yusha y regu
Naka kumanta
Shamu ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri

Ensenañdo Caminito
De la sinchi
Medicina nai nai nai nai nai