Leti sokole

From Nina Urku
Jump to navigation Jump to search

By Petra Luman Pakari

Traj naj naj naj naj naj naj
Traj naj naj naj naj naj naj
(x2)

Traj naj naj naj naj naaaaaj
Traj naj naj naj naaaaaj
Traj naj naj naj naaaj naj
Traj naj naj naj naj naj naj
Traj naj naj naj naj naj naj

Leti, leti sokole,
Leti, leti sokole
(x2)

Leti, leti sokoleeeee
Leti sokolee
Leti leti sokole
Leti leti sokole
E moj sokole

U sedam smjerova poleti
Moju molitvu ponesi,
U sedam smjerova poleti
Moju molitvu ponesi.

Tvojim očima da gledam,
Tvojim krilima da letim,
tvojim srcem ja da kucam,
tvojim perom sve iscijelim.


Traj naj naj naj naj naj naj
Traj naj naj naj naj naj naj
(x2)

Traj naj naj naj naj naaaaaj
Traj naj naj naj naaaaaj
Traj naj naj naj naaaj naj
Traj naj naj naj naj naj naj
Traj naj naj naj naj naj naj

Sleti, sleti sokole
Sleti sleti sokole
(x2)

Sleti sleti sokole
Sleti sokoleee
Sleti sleti sokole
U ovu vatru sokole
E moj sokole

Donesi nam darove,
Učenje sa planine
Donesi nam darove
Vizije i buđenje

Tvojim očima sad gledam,
tvojim krilima ja letim
Tvojim srcem ja sad kucam,
tvojim perom sve iscijelim.

Traj naj naj naj naj naj naj,
traj naj naj nja najnnaj naj
Traj naj naj naj naj naj naj
Traj naj naj naj naj naj naaj
Traj naj naj naj naj naaaaj
traj naj na na naaaaa
Traj naj naj naj nanaaa
Traj naj naj naj naj naj naj
Traj naj naj naj naj